Mehdi karşı çıkacak gelecek olan cahil softa sahte alimler Mehdi

Mehdi karşı çıkacak gelecek olan cahil softa sahte alimler Mehdiye cephe alacak

Mehdi zamanında sahtekar din alimleri para karşılığında insanlara yaranmak ve çıkar edinmek için Mehdi'ye karşı sahtekarca bir mücadeleye gireceklerdir. Muhyiddin Arabi ve İmam Rabbani, ahir zamanda Mehdi'ye karşı mücadele verecek olan bu sahtekar din adamları hakkında şu bilgileri vermişlerdir:

"Fütühat-ül Mekkiye" isimli eserinde Muhyiddin Arabi şöyle bildirmektedir: ... Onun açık düşmanları fukaha (fıkıh, yani din alimleri) olacak. Çünkü halk arasında bir imtiyazları (ayrıcalıkları) kalmayacak. Hatta ahkam (hüküm) hususunda ilimleri de azalacak. Bu imamın gelişiyle alimlerin hükümlerdeki anlaşmazlıkları da giderilecek... Şayet elinde ilim kılıncı olmasaydı onun ölümüne fetva verirlerdi. Lakin Allah onu ilim kılıncı ve cömertliğiyle hakim kılacak… Ondan hem korkacaklar hem de birşeyler umacaklar.

Kalben ondan nefret edecekler. Fakat buna rağmen ister istemez hükmünü kabul edecekler. (Kıyamet Alametleri, 186-187)

Geleceği vaat edilen Mehdi dinin tervicini (değerini artırmayı), sünnetin ihyasını (yeniden canlandırılmasını) murad ettiği (istediği) zaman; bid'at ehl-i ile ameli adet edinen (hak dinde olmayan şeylerle amel eden), hasene zannı ile dini karıştıran (dinin özünde olmayan şeylerin dinin emri olduğunu zanneden bazı insanlar) hayretle şöyle diyecektir: "Bu kimse (yani Mehdi) dinimizi kaldırmak ve şeriatımızı izale etmek (dinin hükümlerini değiştirmek ve alıştığımız sistemi mahvetmek) istiyor." (Mektubat-ı Rabbani, 1/535)

Muhyiddin Arabi ve İmam Rabbani’nin belirttiği gibi, sahtekar din alimleri kendilerince Mehdi'yi sözle, iftirayla, hile ve oyunla açmaz içerisine sokup etkisiz hale getirebileceklerini düşüneceklerdir. Ama tüm çabalarına rağmen mağlup olacaklardır. Mehdi'nin şahsiyeti, kişiliği ve ilmi gücü karşısında Mehdi'ye boyun eğeceklerdir. Mehdi'den, kalben ölümüne fetva verecek şekilde nefret edecekler, ancak buna rağmen ondan bir çıkar elde edebilmeyi umacaklardır. Rivayetlerde belirtildiği üzere, tüm nefretlerine rağmen Mehdi'ye hiçbir şekilde zarar veremeyeceklerdir. Mehdi aleyhindeki bu faaliyetleri sonucunda yenileceklerdir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !